ALV 4 oktober 2023

Op 4 oktober 2023 wordt onze jaarlijkse ALV gehouden. Schrijf dit alvast in jullie agenda, want er komen belangrijke zaken aan de orde, zoals:

  • contributiewijzigingen
  • 50-jarig bestaan sportvereniging
  • speurtocht naar nieuwe bestuursleden
  • mogelijke nieuwe locatie sporthal
  • enz enz.