Een goed begin van 2020

Nieuwe penningmeester en bestuurslid

Albert Rink is onze nieuwe penningmeester

Na een lange zoektocht heeft SV Vledder een nieuwe penningmeester in de persoon van Albert Rink.  We zijn blij dat Albert, die al vele jaren volleybalt in het eerste herenteam, ons uit de brand heeft geholpen. Top Albert! De consequentie was echter wel dat zijn partner, Moniek de Ridder, uit het bestuur zou stappen. Dus moesten we op zoek naar een nieuw bestuurslid voor volleybal of voor turnen. En dat werd

Erwin Groenink is ons bestuurslid voor gym jeugd / turnen

Erwin Groenink, vader van turnster Ilse, was al een tijd actief in de actiegroep die alle extra activiteiten rondom het turnen organiseert. Hij zit nu in ons bestuur als vertegenwoordiger van alle kinderen die bij onze vereniging meedoen met kleutergym, recreatie-turnen, selectie-turnen en de springploeg.
Met de komst van Albert en Erwin kan het bestuur met ingang van het jaar 2020 weer op volle kracht vooruit!….

Kleine contributieverhoging voor competitie-volleyballers

Op de ALV van afgelopen september is inzichtelijk gemaakt dat de competitie-spelende volleyballers in verhouding tot de andere sporten teveel kosten. Dat komt met name door de kosten voor de twee trainers en de extra zaalhuur tijdens de wedstrijden. Het voorstel om de contributie voor deze tak van sport met € 5,- per inning te verhogen naar € 53,25 is met algemene stemming aangenomen.

Vrijwilligers gevraagd – vacatures binnen onze vereniging

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Gelukkig zijn er al veel vrijwilligers die ons helpen bij het organiseren van allerlei sportactiviteiten. Maar dat zijn wel vaak dezelfde mensen. Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar:

  • Ouders voor de actiegroep gym (activiteiten t.b.v. kleutergym en turnen voor de jeugd )- neem contact op met Ina Broertjes, de gymdocent.
  • Deelnemers voor de activiteitencommissie (activiteiten voor de vereniging in het algemeen,) – neem contact op met Wolter van Tarel: 06-51077784.