ALV op 17 september

17 september 2014

Wil je weten hoe Sportvereniging Vledder het afgelopen jaar gedraaid heeft en wat onze toekomstplannen zijn? Kom dan naar de algemene ledenvergadering, die op 17 september in de Tippe wordt gehouden.

Afscheid Jan Walpot

Tijdens de ALV zullen we afscheid nemen van Jan Walpot, die jarenlang namens Sportfit 55+ in het bestuur heeft gezeten. Zijn taak wordt nu overgenomen door Katrien Slot.

Kascontrole, jaarrekening en begroting

Ons sportseizoen loopt van september tot september en zo ook de boekhouding. Penningmeester Ginie Bennink heeft de cijfers al keurig op een rijtje gezet en geeft daarmee tijdens de ALV een goed inzicht in de kosten per sport en de financiële positie van de Sportvereniging.

Toekomstplannen

Hoe gaan we er voor zorgen dat de Sportvereniging ook in de toekomst een bloeiende vereniging blijft met een groeiend aantal leden? Daarover hebben wij als bestuur onze gedachten en die willen we graag met onze leden delen.

Datum, tijd en plaats

Woensdag 17 september De Tippe 20:00 uur