Aanmelden / afmelden

Aanmelden

Lid worden van Sportvereniging Vledder? Print dan onderstaand aanmeldingsformulier uit en lever dit ondertekend en wel in bij de sportleider. Je mag het ook scannen en mailen naar bestuur@svvledder.nl

Aanmeldingsformulier 2021-2022

Afmelden

Een sportseizoen bij onze sportvereniging loopt van september tot en met mei. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor het einde van het seizoen. Dat kan per mail of per brief – bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier op de website. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk als daar een geldige reden voor is, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of vanwege een verhuizing.