Aanmelden / afmelden

Aanmelden

Lid worden van Sportvereniging Vledder? Print dan onderstaand aanmeldingsformulier uit en lever dit ondertekend en wel in bij de sportleider. Je mag het ook scannen en mailen naar bestuur@svvledder.nl

Aanmeldformulier 2023 – 2024

Afmelden

Een sportseizoen bij onze sportvereniging loopt van september tot en met mei. Opzeggen van het lidmaatschap kan twee maal per jaar, vóór 1 september of vóór 1 januari en dient schriftelijk te gebeuren  per mail of via het contactformulier op de website. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk als daar een geldige reden voor is, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of vanwege een verhuizing.