Contributie

De contributie wordt vier keer per jaar geïnd en bedraagt per sport:

 Sport

Tijdsduur

Contributie per kwartaal

 Bondscontributie

 Badminton jeugd  1 uur  € 20,-
 Badminton volwassenen  3 uur  € 37,50
 Combi aerobics  1 uur  € 25,-
 Kaboutersport  1 uur  € 20,- ( 2 inningen totaal)
 Turnen jeugd  1 uur  € 20,-
 Turnen  2 uur  € 35,-
 Turnen  3 uur  € 45,-
 Sportfit 55+  1 uur  € 25,-
 Volleybal competitie  1,5 uur + wedstrijd  € 50,-   inclusief
 Volleybal recreatie  1,5 uur  € 18,75
  • Tweede tak van sport door dezelfde persoon: halve contributie (geldt voor de laagste contributie)
  • Korting bij meer jeugdleden uit hetzelfde gezin: € 5,00 per jaar.
  • Bij laag inkomen voor jeugdleden mogelijkheid gebruik te maken van het jeugdsportfonds.
  • Contributie-inning uitsluitend via automatische incasso.
  • Opzeggen kan twee keer per jaar: vóór 1 januari en vóór 1 september.
  • Door SV Vledder is voor alle leden een WA-verzekering afgesloten.