Contributie

De contributie wordt vier keer per jaar geïnd en bedraagt per sport:

 Sport

Tijdsduur

Contributie per inning

 Bondscontributie

 Badminton jeugd  1 of 2 uur  € 25,-
 Badminton volwassenen  3 uur  € 42,-
 Combi aerobics  1 uur  € 27,-
 Kaboutersport  1 uur  € 25,- ( 2 inningen totaal)
 Turnen jeugd  1 uur  € 25,-
 Turnen + selectie  2 uur  € 45,-
 Sportfit 55+  1 uur  € 27,-
 Volleybal competitie  1,5 uur  € 48,25   € 12,50
 Volleybal recreatie  1,5 uur  € 27,-
  • Bondscontributie onder voorbehoud van een eventuele tussentijdse verhoging per 1 januari.
  • Tweede tak van sport door dezelfde persoon: halve contributie (geldt voor de laagste contributie)
  • Korting bij meer jeugdleden uit hetzelfde gezin: € 5,00 per jaar.
  • Bij laag inkomen voor jeugdleden mogelijkheid gebruik te maken van het jeugdsportfonds.
  • Contributie-inning uitsluitend via automatische incasso.
  • Door SV Vledder is voor alle leden een WA-verzekering afgesloten.