Veiligheidsprotocol

Richtlijnen voor de gebruikers van de sporthal

Voor elke sporthal dient de eigenaar/beheerder een risico inventarisatie te verrichten en een veiligheidsprotocol op te stellen. Het gaat er daarbij om wat de meest efficiënte hulp is bij calamiteiten en wat te doen bij ongevallen (ook kleine), overstromingen, brand, instorting. Omdat in sporthal de Spronk vaak geen beheerder aanwezig is, is deze verantwoordelijkheid tijdens het gebruik van de sporthal gedelegeerd aan Sportvereniging Vledder.

Verantwoordelijkheid

De door SV Vledder aangestelde sportleider is hoofd verantwoordelijke. Dit betekent : van hem of haar wordt verwacht actie te ondernemen, te coördineren en alle aanwezigen te behoeden voor gevaar. Om deze actie goed te laten verlopen is het goed als de leid(st)er op hoogte is van een aantal punten. Deze volgen hieronder.

Vluchtweg

De sportleider kent alle vluchtwegen in de sporthal.  Op verscheidene plaatsen in de sporthal hangen bordjes met een vluchtplan.

Bluswerk

Op verschillende plaatsen in de sporthal hangen brandslangen en poederblussers.

Alarmering

  • Bij brand en ernstige ongevallen : 112 (Voor politie, brandweer en ambulance). De huisarts van de gewonde bellen. In platteland ZW Drenthe (dus ook hier) komen de huisartsen naar gewonden toe.
  • Dit is niet nodig als de gewonde naar de arts kan gaan.
  • Is er een gewonde van buiten dit gebied bellen naar de dichtstbijzijnde huisarts: 0521-382300 en voor spoed: 0521-380891. Pastorieweg 16, Vledder.
  • Bij 112 noodzaak, altijd de beheerder bellen: 06 – 52302087. Deze nummers hangen ook in de leiders ruimte.

EHBO

Bij elke activiteit dient iemand met EHBO kennis aanwezig te zijn. Bijna altijd zijn dat medesporters en de leiders zelf. De verbandtrommel staat in de leidersruimte. Meldt gebruik aan de beheerder middels een briefje.

Reizen

Bij het vervoer naar andere plaatsen waarbij anderen meerijden dient op het volgende gelet te worden:

  • De chauffeur nuttigt geen alcoholische drank of heeft dat tevoren niet gedaan, Is BOB.
  • In de auto zijn voldoende wettige veiligheidsvoorzieningen en alle inzittenden gebruiken deze.
  • Het is aanbevolen dat de eigenaar van de auto  een inzittenden verzekering heeft, maar het is geen vereiste.